Chất lượng & Đẳng cấp

Sỹ Phương Computer

  • Mua bán máy vi tính cũ tại đà nẵng

  • Lấy dữ liệu ổ cứng kể cả cháy nổ tại đà nẵng

  • Cung cấp máy in, đổ mực máy in.

  • Cung cấp máy Photocopy, Server, Máy chiếu.

  • Cung cấp Camera quan sát, thiết bị kỹ thuật số và thi công hệ thống mạng ...

    .